Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

36 6-10-2014 - saa 09:59, IGIHE

Caga ari kinini
Caga cagutse. Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.
Gira so ntaruta gira ico urya.
Gira so yiturwa iyindi.
Guca mu rwanko ni ukunyaruka.
Guca mu ziko ni ukunyaruka.
Guseka umusore siko kumuhanura.
Gushaza ni ugushinyiriza.
Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro. Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.
Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.
Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.
Hakuba twopfa woba nopfa.
Hakuvyara worima.
Hakwishima (...)

Caga ari kinini

Caga cagutse.

Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.

Gira so ntaruta gira ico urya.

Gira so yiturwa iyindi.

Guca mu rwanko ni ukunyaruka.

Guca mu ziko ni ukunyaruka.

Guseka umusore siko kumuhanura.

Gushaza ni ugushinyiriza.

Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro.

Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.

Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.

Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.

Hakuba twopfa woba nopfa.

Hakuvyara worima.

Hakwishima woshimwa n’abandi.

Hakwishima woshimwa n’Imana.

Havuga uwo bubezwe.

Havumbura uwuribwa.

Hitamwo bihema indyarya.

Ibigiye inama bigira Imana

Imfizi y’intama itendera nka Se

Ijisho ry’uwundi ntirigushimira umugeni

Igiti kigororwa kikiri gito

Igito gitabwa iwabo

Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka

Ikibarirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona

Imigere ibiri ntitereka

Imisi y’igisuma iraharuye

Imiti ikora ikoranye

Inzira ya hafi yamaze abatwa

Ivya gusa bitera ubwenge buke

Inda ndende ihumira indya
Ingenzi y’imihana niyo nzanyi y’amazimwe

Ingeso iraraba ntihwera

Ingumba itazi ikibi irigata ishenyo

Ingona iva mu ruzi ikarigata urume

Inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso

Intibagira ntibana

Intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye

Ishavu ry’umuvyeyi ririgwa ntirirara

Imana ifasha uwifashije

Ivyara ntirigora nk’irera

Kananira abagabo ntiyimye

Kuvuga menshi siko kuyamara

Nkundakurya yariye igifyera kimumena itama

Nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.

Nyamutegera kazoza yakwereye inda iyindi

Nyen’imbugita ni uwuyifashe ikirindi

Nta mvura igwa idahita

Nta wanka kwonka nyina ngo arwaye amahere

Nta wurya inzoka ngo ananirwe n’umurizo

Sindyaka aba yariye akandi

Tubiri tuvurana ubupfu

Ubugirigiri bugira babiri

Ubunyegeri bwinshi ntibwimba

Ubuja gusha buratagata

Ubuntu burihabwa

Ubusigo buhuma ntibuba bunini

Ubwenge bugukunze buza mu nyuma

Ukora ineza ukayisanga imbere

Ukora inabi ikagukurikira

Umubanyi niwe muryango

Umufa w’imbwebwe unyobwa ugishushe

Umugani ugana akariho

Umupfu ntiyinukira

Umutindi arota ico ababaye

Umutwe umwe ntiwigira inama

Umwana w’inkende apfa yurira igiti

Umwana yankwa niwe akura

Umwera uva i Bukuru

Urima itiro ukimbura ingonera

Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa

Urubuze inkware ruvumbukana igihuna

Urucira mukaso rugatwara Nyoko

Uteba kugarura impene yamara kurenga imirambi ukabira nk’ayo

Uwitonze amira ibinoze

Uwufise umutwe muto awurinda uruguma

Uwuhawe n’Imana yiyita umuhinga

Uwihuse avyara ibihumye

Uwubundabunda abonwa n’uwuhagaze

Uwuhetswe neza asohora amaboko

Uwushaka umuce acika ijoro

Uwushaka umubira abira akuya

Uwushatse kukurya ntabura imboga agukoza

Uwutazi umuti awanyako

Uwuja gukira indwara arayirata

Umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye

Umuna w’inkorabara utemba uduga

Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo

Uwanka utu aba yariye utundi

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Izindi nkuru wasoma

32238 1 2-04-2014
Kumenyekanisha

ANDIKA ICO WIYUMVIRA KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'ICIYUMVIRO CAWE

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

31
Damas 2016-04-19 20:07:49

Iy’imyibutsa Niyo .Mbega Ntayindi Twoshobora Kuronka?Kiretse Iyimwimw Yo Mumwaka Wagtandatu.Murakze

32
Ndihokubwayo Patrick 2016-03-30 22:04:24

Nanje Ndabashimiye Cane Gus Muragahora Muraturungikira Nanje Sinarizi Kwibaho Kuri Interinet

33
2016-02-07 11:22:40

c’est parfait
nanje:

akanse umunwa karakoroka
ukurya si ukwasama

34
Nduwayo henry 2015-08-03 10:28:01

Nanje ndazi imwe imwe nkakarero bukebuke bushikana umusiba kumugezi.

35
irambona 2015-06-02 13:56:13

ndabaramukij! ndaryohewe sinarinzi ko hariho imyibutsa nkiyi nobona.......naje nogira ico nterera ....

36
Buhumuza M. 2014-10-06 18:50:37

Nagira ndamashimire Cane ku makuru muduha mukongera mukitwararika akaranga ka basogokuruza. Hamwe mwonkundira Nagira ntange intererano ku vyerekeye imyibutsa.
Abagabo baryama ku iri bakarota kimwe.
Abasangiy’ ubusa bizaÅ„’ ibisambo.
Ic’ uhawe n’ ukwiba ucakwa no gutakara.
Ibifis’ imitwe kubiri bagira imirizo ku biri.
Igiti ntikigukora mu jisho kabiri.
Impene yarivyariy’ umugabo.
Inzar’ irahera igihemu kibi ntigihera.
Inda ndende inhumir’ indya.
Ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga.
Ibanga ribangirw’ ingata.
Inzoka ntiyigorora ib’ igiye.
Ishavu ry’ imbwa riher’ izungagiz’ umurizo.
Irigukunze rikuguma mu nda.
Iyo bub’ ubw’ umwe bwar’ ikindi.
Iyibize nabi uyim’ ifu.
Iyija kurisha ihera ku nama.
Iyanka kuzimira irabira.
Iman’ iratanga ariko ntiyibagira Guhena.
Inkoni yakubise mukeba uyirenz’urugo.
Nta musoz’ udahamba.
Nta mwong’ ubur’ isato ib’ idahizwe.
Ubunyegeri buyagira kw’ igufa.
Ubwiza bukwanse buja aho batabubona.
Umwana w’ uwundi yimba aguhish’ ivu.
Umwana w’ umunebwe rireng’ aneye rimwe (kuko umwana agamburuka abavyeyi bamugaburira kenshi).
Uganir’ umwaka igisebe kikaguc’ ukuguru.
Uwukunyegeje kw’ akwanka umunyegeza k’ ubizi.
Uwukiz’ isemu yibagir’ icamwirukangisha.
Umuvuduko w’ inkoko ntuyibuza kunya mu nzu.
Uwuja guhush’ itunga ahush’ umugore.
Wend’ intumva ukavyar’ intabarirwa.

Mbaye ndabakengurukira Cane.

.

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

Kumenyekanisha